Stole massage

Ved stolmassage udøver man trykpunkt massage igennem tøjet, på hovedet, nakken, ryggen, hænderne og hofterne, og påvirker derved hele kroppen. Derfor kan de blokerede energier strømme frit igen, og affaldsstoffer bliver borttransporteret og kroppen genvinder sin energetiske balance

Historien

Siddende massage har eksisteret lige så længe som massage. Den moderne periode for On-Site Massage opstod i begyndelsen af firserne, da nogle pionerer i USA eksperimenterede med massage på siddende klienter.
I 1986 opfandt David Palmer navnet On-Site Massage fordi det gengav det, som var den karakteristiske egenskab ved arbejdet: Massage kom til klienten, i stedet for at klienten var tvunget til at komme til massøren.