Laserterapi

Siden 1995 har jeg i min praksis arbejdet med laserterapi. Laser er i dag et almindeligt behandlingstilbud ved bl.a. idrætsskader. Terapi med laser, er hurtig at udføre i forhold til de fleste andre behandlingstilbud rent tidsmæssigt.
Der behandles med et apparatur med hånd-probe (håndholdt laser), med en bølgelængde, som er på 830 nm og en udgangseffekt på 30mW, med proben i hudkontakt direkte over de læderede strukturer og deres nærmeste omgivelser. Skaderne bør behandles hurtigst muligt efter deres opståen. Behandlingen kan, med få undtagelser, indledes 24 timer efter deres opståen.
Behandling af:
Fibersprængninger
Forstuvninger
Golfarm
Idrætsskader
Museskader
Ledsmerter
Tennisalbue
“Trælår”
Ved behandling af ovennævnte skader kan der opleves en umiddelbar lindring af smerten hos de fleste.

Hvad siger klienterne:

P. Gerlach, Haslev:
“Som daglig bruger af en PC er man i daglig berøring med PC-mus , såvel i undervisnings situationen som ved andet arbejde ved skrivebordet, og med musearm til følge. Efter længere tids smerte, der havde udviklet sig til stivhed i højre underarm, “trækken” i skulder og hovedpine, henvendte jeg mig til Benny Hansen.
Benny Hansen og hans laserterapi har været til uvurderlig hjælp. Allerede efter første behandling, kunne jeg mærke en lindring af smerten, hvilket muliggjorde umiddelbar optagelse af arbejdet. I dag forebygger jeg dette med bl.a. flittigt brug at genvejstaster. Endvidere var en behandling med Kranio-Sakral en behagelig oplevelse. En behandlingsform, jeg til at starte med ikke troede på. Men, som fik mine nakke-smerter til at forsvinde.”
Poul Erik Pedersen, Næstved:
“Jeg havde fået et trælår i en fodbold kamp. Dette behandlede Benny med laser. Og det var bestemt ikke fordi jeg troede på den “slags”. Ude ved bilen, efter at have forladt Benny’s praksis, gik det op for mig, at smerten var væk. !!!!!”